"

"

कळीचं फुलणं हा तर तिचाच गुण वेड्या कवीसाठी मात्र ती प्रेमाची खूण पाखराचे बोल कुणासाठी गाणे कुणा येई धुंदी, कुणा येई तराणे कधी गुलाबी थंडी कधी वारा कुंद कुणी शोधे राधा कुणा हवा मुकुंद

"

"

भेट जाहली पहिली तेव्हा सांज पेटली होती रिमझिम वर्षेतूनि लालसा लाल दाटली होती काळ लोटला आज भेटता नदी आटली होती ओठांवरती उपचारांची सभा थाटली होती

"

"

तुझ्या कवेत मला माझे आयुष्य सारे काढायचे आहे तुझ्या प्रेमाच्या पावसात मला चिंब भिजायचे आहे तू आहेस म्हणून आहे आयुष्याला माझा अर्थ तुझ्या नसण्याने सगळाच होईल अनर्थ

"

"

तुझ्या कुकंवाशी माझं नात जन्मोजन्मी असावं मंगळसूत्र गळ्यात घालताना तू डोळ्यात पाहून हसावं कितीही संकटे आली तरी तुझा हात माझ्या हाती असावा आणि मृत्यूलाही जवळ करताना देह तुझ्या मिठीत असावा

"

"

सखे हातात हात घेशील तेव्हा भिती तुला कशाचीचच नसेल अंधारातील काजवा तेव्हा सूर्यापेक्षा प्रखर दिसेल सहवासात तुझ्या आयुष्य म्हणजे नभात फुललेली चांदणरात असेल

"

"

तुझ्या आठवणी म्हणजे मोरपिसाचा हळुवार स्पर्श तुझ्या आठवणी म्हणजे नकळत निर्माण होणारा हर्ष तुझ्या आठवणी म्हणजे स्वप्नांनी सजवलेलं एक गाव तुझ्या आठवणी म्हणजे विरह सागरात हरवलेली नाव

"

"

तुझ्यासोबत जोडली मी माझ्या आयुष्याची दोरी आता तुझ्याचसोबत पूर्ण होईल आयुष्याची शिदोरी नजर न लागो तुझ्या माझ्या जोडीला कारण माझ्यासाठी केवळ तुच माझा आधार आणि सखा

"

"

हजारो नाते असतील पण त्या हजार नात्यात एक नाते असे असते जे हजार नाते विरोधात असतानासुद्धा सोबत असतो तो म्हणजे नवरा