तुझ्या वरचे प्रेम कविता

तुझ्यावर किती प्रेम आहे हे सांगता ही येत नाही… वेड लागले जिवाला बघून तुला ….. कसं सांगू किती आवडतेस तू मला…. काय करू प्रेमाचा ताज मजला सजवीता ही येत नाही. बोलताही येत नाही आणि लपविता ही येत नाही जसा मौनाचा … Read more

मित्रा वर कविता 2022 – ADITYA SHAM ZINAGE

मित्र म्हणजे एक जिव्हाळा हृदयातला.. प्रत्येकच्या मनात जपणारा.. मित्र म्हणजे एक श्वास.. जगण्याच सामर्थ्य देणारा.. मित्र म्हणजे एक आधार, वळणावळणावर जिवनाच्या चढउतारात सोबत देणारा. खळखळून हसताना हास्यात सामावणारा, भरभरून रडताना अलगद सावरणारा.. तो असतो एक दीपस्तंभ अंधारात वाट दाखवणारा, चुकलेले … Read more