About Us


मी अनिकेत या साईट वर सर्व वाचकांचे मनःपूर्वक स्वागत करतो.
या साईट स्थापित करण्यात मागचे कारण म्हणजे
मराठी भाषेला चालना देणे हा आहे. 
आमचा एक प्रयत्न म्हणजेच www.marathicharoli.in या साईट द्वारे मराठी माणसाला मराठी भाषेची उणीव भासू नये.


आपण मला खालील social media अकाऊट वर follow करू शकता.
Leave Comment